Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

ARTECHNE

Applicants: Sven Dupré
Developer: Martijn van der Klis
Links: Homepage
Introduction

 

Het door de ERC gefinancierde ARTECHNE project probeert techniek in de kunsten te begrijpen door methodes uit de digital humanities en laboratoriumwerk te combineren. Het DH Lab heeft een bestaande database met manuscripten en recepten omgezet naar een meer modern uiterlijk en nieuwe zoekmogelijkheden toegevoegd (bijv. facets, GIS). Daarnaast zullen we Linked Open Data gebruiken om informatie over auteurs en materialen binnen te halen uit bijvoorbeeld de Getty Vocabularies.


The ERC-funded ARTECHNE project aims to understand technique in the arts by integrating methodologies typical for the humanities and historical disciplines with laboratory work. The DH Lab has successfully ported an existing database of manuscripts and recipes to a more modern look and added new options for querying the database (e.g. faceted search, GIS). Also, we will use Linked Open Data to collect information on authors and materials from sources like the Getty Vocabularies.