Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

Coloringbook

Coloringbook-afbeelding180
Applicants: Manuela Pinto and Shalom Zuckerman
Developer: Julian Gonggrijp
Press Release

Manuela Pinto and Shalom Zuckerman have been in need of a friendly, unbiased way to test how children and bilinguals interpret a sentence. Their solution is the coloringbook: test subjects enjoy coloring and they don’t feel put under pressure. We made a web application that lets test subjects color images on a tablet device and that automatically keeps track of their coloring, so all the researchers need to do is to download the data.

Dutch – Nederlands
Manuela Pinto en Shalom Zuckerman zochten naar een vriendelijke, onbevooroordeelde manier om te testen hoe kinderen en tweetaligen een zin interpreteren. Ze kwamen uit op de kleurplaat: proefpersonen vinden het leuk en voelen zich niet onder druk gezet. Coloringbook is een webapplicatie die het mogelijk maakt om kleurplaten in te kleuren op een tablet en die automatisch bijhoudt wat de proefpersonen hebben ingekleurd, zodat de onderzoekers die gegevens alleen nog maar hoeven te downloaden.