Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Stage

Daniel Meijer over zijn stage bij Filosofie en Religiewetenschap

Mijn stage bestond uit het bestuderen van de tekstanalysesoftware Associative Neural Networks for the Humanities, kortweg ANNH. ANNH maakt het mogelijk verbanden aan te wijzen tussen verschillende concepten en woorden die een specifieke auteur in zijn of haar oeuvre gebruikt. ANNH wordt momenteel gebruikt in een onderzoek bij Filosofie eninnovatievezoekmachine Religiewetenschap, en er wordt met name getracht een aantal filosofische concepten die rond 1800 opkwamen in kaart te brengen. Mijn doel tijdens deze stage was om de mogelijkheden en valkuilen van ANNH te onderzoeken, door uitgebreid te experimenteren met de tool zelf, en de meningen en ervaringen van de verschillende onderzoekers die de tool gebruiken op te tekenen. Door het gebruik van digitale tools en methoden zoals ANNH te plaatsen in bredere debatten rond Digital Humanities kon ik een contrast tussen ‘moderne’ en meer ‘klassieke’ vormen van onderzoek (zoals Begriffsgeschichte) in de geesteswetenschappen schetsen. Tevens werd ik geconfronteerd met het feit dat de precieze werking van deze tool nog vaak onduidelijk is voor onderzoekers, en hoe moeilijk het kan zijn die werking bloot te leggen. Wat dat betreft bestaan er binnen de Filosofie en Religiewetenschappen nog veel onduidelijkheden over de mogelijkheden van toepassingen als ANNH, en liggen er nog grote uitdagingen voor nieuw onderzoek binnen de Digital Humanities.