Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Events and Call for Papers

Dialect for Drongo

Op het Digital Humanities Lab heeft  Gerson Foks voor DRONGO Talenfestival een applicatie ontwikkeld. Met deze experimentele tool heeft Anne-France Pinget sociolinguïstische data verzameld op het talenfestival over accentherkenning in Nederland.
De bezoekers van het Drongo festival konden hun kennis van taalvariatie binnen Nederland testen met deze applicatie. Anne-France liet ze via een koptelefoon stemmen horen van sprekers met verschillende accenten (Brabants accent, Limburgs, Amsterdams, Gronings, enz.). Vervolgens moesten ze de afkomst van de spreker lokaliseren op een kaart van Nederland. De antwoorden werden vervolgens opgeslagen en gebruikt voor taalkundig onderzoek. Het doel is om zowel de interesse van een breed publiek in de studie van taalvariatie binnen Nederland te stimuleren als om data te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Anne-France is hier voortreffelijk in geslaagd, ze wist meer dan 4000 respondenten te verzamelen!!