Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

Doordenkertjes

Applicants: Mariëtte van den Hoven
Developer: Julian Gonggrijp
Links: Homepage
Press Release Dutch
Press Release English

According to the daycare collective agreement, more attention should be paid to ethical reflection. In collaboration with dr. Mariëtte van den Hoven and illustrator Birgit Gorter, the DH Lab developed “Doordenkertjes”, an app that is meant to encourage pedagogical employees to talk with each other about difficult questions. New cases and reflections are published periodically, to which people can react. The project is part of the pilot “Beroepsethiek in de kinderopvang” (professional ethics in daycare) of the FCB.

Dutch – Nederlands
In de CAO van de kinderopvang is afgesproken dat er meer aandacht voor ethische reflectie moet komen. In samenwerking met dr. Mariëtte van den Hoven en illustratrice Birgit Gorter ontwikkelde het DH-Lab Doordenkertjes, een app om pedagogische medewerkers aan te moedigen om met elkaar over lastige kwesties te praten. Via deze app wordt periodiek een nieuwe casus en reflectie aangeboden waarop men kan reageren. Dit project is onderdeel van de pilot “Beroepsethiek in de kinderopvang” van het FCB.