Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Computational Linguistics and Digital Learning

Expertisecentrum Literair Vertalen

zen_literairvertalen_logo2

Project Leaders: Gea Schelhaas and Ton Naaijkens
Financier: Nederlandse Taalunie, EU
Partner: KU Leuven
Project website

Het ELV stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door: 1) het organiseren van hoogwaardige cursussen en andere activiteiten. 2) het faciliteren van mentoraten. Een mentoraat houdt in dat een beginnende vertaler bij het vertalen van een literair boek in een één-op-één-relatie samenwerkt met een ervaren vertaler die de rol van mentor op zich neemt. 3) het delen van kennis. Belangrijkste hulpmiddel hierbij is de website van het ELV, met onder meer informatie over vertaalopleidingen over de hele wereld, antwoorden op veelgestelde vragen over literair vertalen, het laatste nieuws op het gebied van literair vertalen, een overzicht van vertaalevenementen en een bestand van literair vertalers in en uit het Nederlands die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het ELV.

ELV maakt deel uit van het project Petra-E dat recentelijk een subsidie ontving van de EU.