Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Uncategorized

Jan Broersen benoemd tot hoogleraar logische methoden in de artificiële intelligentie

Jan Broersen is per 1 oktober 2018 benoemd tot hoogleraar logische methoden in de artificiële intelligentie  (AI). De leerstoel is ondergebracht bij het departement Filosofie en Religiewetenschap en is nauw verbonden met de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie en de masteropleiding Artificial Intelligence.
Broersen is hoofdonderzoeker van het ERC-project Responsible Intelligent Systems (REINS). In dit project onderzoekt hij hoe we intelligente systemen zo kunnen ontwerpen en controleren dat we op een veilige manier verantwoordelijkheden aan ze kunnen overdragen.
Daarnaast is Broersen een van de drie deelnemers in het NWO-project The Digital Turn in Epistemology (DigTEp). In dit project in samenwerking met het Freudenthal instituut onderzoekt hij hoe logisch formele modellen van know-how kunnen helpen bij het nadenken over hoe leerlingen wiskunde leren in interactie met moderne digitale hulpmiddelen. Broersen heeft wiskunde gestudeerd in Delft en is gepromoveerd aan de VU in Amsterdam op een proefschrift over deontische actie-logica. Vervolgens heeft hij als AI-onderzoeker gewerkt in de Intelligente Systemen-groep bij het departement Informatica van de faculteit bèta-wetenschappen in Utrecht. In 2015 heeft hij de overstap gemaakt naar filosofie. Zijn interesses liggen onder andere op het gebied van de logica, de filosofie van de AI, de ethiek en de speltheorie.