Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Computational Linguistics and Digital Learning

Nederlab

nederlab2

Project Leader: Sjef Barbiers
Financiers: NWO, KNAW, CLARIAH, CLARIN
Partners: KNAW, Meertens instituut, INL
Project website

Digitale historische teksten worden nu nog op allerlei verschillende plaatsen, door verschillende instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten vanwaaruit onderzoekers al deze losse corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. Dit maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren.