Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

News and interviews

Nieuw focusgebied: Applied Data Science

In onderstaand interview met Peter van der Heijden wordt er gesproken over het nieuwe focusgebied van de UU (dat onder zijn hoede komt) Applied Data Sciece. Wij als Digital Humanities Lab kijken uit naar dit initiatief, de ons op het lijf geschreven rol hierin en de samenwerkingen die het ons zal opleveren!

De Universiteit Utrecht start een nieuw focusgebied: Applied Data Science. Niet alleen om onderzoekers van de Universiteit Utrecht die zich bezighouden met data science samen te brengen, ook omdat er in de samenleving een groeiende behoefte is om data te analyseren. Trekker van het focusgebied Peter van der Heijden, hoogleraar Statistiek: “De databerg groeit, en het eind is nog niet in zicht. Met die groei wordt de vraag om data te kunnen analyseren groter.”

Eigenlijk was Van der Heijden met collega’s van informatica bezig om een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen die data science als uitgangspunt had. Maar na een gesprek met de rector was de weg vrijgemaakt voor het opstarten van een nieuw focusgebied. De master ‘applied data science’ komt er binnenkort evengoed. Van der Heijden: “Dat wordt een eenjarige master. Als we daar een tweejarige van maken, zijn we bang dat de studenten halverwege worden weggekocht door bedrijven. Zo populair zijn data-analytici.”

Meer en overal
Daarmee is meteen de noodzaak verduidelijkt van het nieuwe focusgebied: er zijn steeds meer data, overal, die geanalyseerd moeten worden. Om de almaar grotere rol van data aan te geven, wijst de Utrechtse statisticus op Google. Een bedrijf dat als geen ander werkt aan dataverzameling, en dat in twintig jaar tijd is uitgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Van der Heijden: “Maar ook dichter bij huis, bij onze gemeenten, spelen data een steeds grotere rol.” Gemeenten sturen bijvoorbeeld aan op slimme steden, smart cities: steden waar de lantaarnpaal niet alleen licht geeft maar ook informatie verzamelt van onder meer de luchtkwaliteit. “Smart cities genereren op deze wijze zoveel data, die allemaal weer geanalyseerd moeten worden. Daar kunnen wij ons steentje aan bijdragen.”

Gemeenschap vormen
Het nieuwe focusgebied is er ook voor de onderzoekers binnen de Universiteit Utrecht. “Er wordt hier natuurlijk al veel aan data science gedaan”, legt Van der Heijden uit, “maar er is nog geen plek waar deze onderzoekers bijeenkomen. Tot nu.” Hij hoopt dat er, door vorming van een nieuwe interfacultaire gemeenschap op het gebied van data science, nieuwe inzichten komen. Zo kan bijvoorbeeld een socioloog samen gaan werken met een onderzoeker van het Utrechtse Digital Humanities Lab, waarna er nieuwe zienswijzen ontstaan, of zelfs een nieuwe onderzoeksvraag. “Dat alles in de hoop om de wetenschap verder vooruit te helpen.”

De stuurgroep van het focusgebied bestaat uit de hoogleraren Peter van der Heijden, Rick Grobbee, Arno Siebes en Marijk van der Wende.

(Bron: https://intranet.uu.nl/actueel/nieuws/nieuw-focusgebied-applied-data-science)