Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

Parade

Applicants:Michael Moortgat
Developer: Niels Steenbergen
Links: Parade

 

Voor taalkundigen biedt het  *parsing-as-deduction* paradigma een elegante manier om de syntax en semantiek van natuurlijke talen te analyseren. In grote lijnen betekent het dat woorden *types* krijgen toegewezen, waarna een *type-checking* algoritme kan controleren of de opeenvolging van woorden type-correct en dus grammaticaal is. Als dat zo is, zijn tijdens het proces meteen de formele ‘betekenissen’ van een zin berekend. `Parade` is een webapplicatie waarin de gebruiker zelf de types van woorden en de afleidingsregels definieert, waarna zinsafleidingen automatisch gebouwd kunnen worden. Voor type-logische grammatica’s wordt hierbij het programma `grail` van Richard Moot gebruikt; en voor minimalistische grammatica’s `mgcky` van Willemijn Vermaat.


For linguists, the *parsing-as-deduction* paradigm provides an elegant way to analyse the syntax and semantics of a sentence in natural language. Roughly, it means that words get a *type* assignment, after which a *type-checking* algorithm can ensure that a sequence of words is type-correct, or grammatical. If so, the corresponding formal sentence meanings are obtained as by-products. `Parade` is a web application in which users can declare the types of words in their lexicon along with the rules to combine them, after which sentence derivations are constructed automatically. For the class of type-logical grammars, it uses the `grail` software by Richard Moot; for minimalist grammars, Willemijn Vermaat’s `mgcky`.