Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

Persistent Forking

Applicants: Stefan Werning
Developer: Julian Gonggrijp
Links: Homepage
Broncode
Analytical Game Design

 

Onlangs is het project Analytical Game Design opgeleverd door het DH Lab, een tool aangevraagd door Stefan Werning. Met deze tool kunnen mensen hun game-experimenten publiceren via WordPress posts. Bovendien kunnen deelnemers reageren op de experimenten van anderen door een nieuwe, eigen versie te posten; een “fork”. Persistent Forking houdt bij welke forks bij elkaar horen en kan dit weergeven in een boomdiagram, zodat een fraai overzicht ontstaat van ieders bijdrage.


Recently, the Analytical Game Design project was produced by the DH lab. The tool was requested by Stefan Werning, and allows people to publish their game experiments with the use of WordPress posts Aside from that, participants can comment on the experiments by posting their own, renewed version: A ‘fork’. Persistant Forking keeps track of which forks belong together and can display this as a tree diagram, creating a clear and accessible overview of everyone’s contributions.