Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Portfolio

Thematical Networks

Applicants: Iris van der Tuin
Developer: Martijn van der Klis
Links: Source Code

The 1920s (also known as the “Roaring Twenties”) seem to be relived in this day and age, with the movie production of The Great Gatsby as prime example. Dr. Iris van der Tuin asked the DH Lab to start a pilot to see whether contemporary philosophy also makes more references to the twenties. To answer this research question, we’ve considered using topic extraction, cluster analysis and a new line of research called semantometrics on a corpus of scientific papers.

Dutch – Nederlands
De jaren ’20 (ook wel bekend als de “Roaring Twenties”) van de vorige eeuw lijken te herleven: denk alleen al aan een verfilming als The Great Gatsby. Dr. Iris van der Tuin benaderde het DH Lab om een pilotonderzoek te starten om erachter te komen of ook in de filosofie referenties naar de jaren ’20 veelvuldiger voorkomen. Voor operationalisatie van die onderzoeksvraag is onder andere gekeken naar de bruikbaarheid van topic extraction, cluster analysis en de nieuwe onderzoekslijn genaamd semantometrics op een corpus van wetenschappelijke tijdschriften.