Logo Utrecht University

Digital Humanities Lab

Digital Cultural Heritage

WEMAL artes database

Project Leader: Orlanda Lie
Financier: Vereniging Middeleeuwse artes literatuur
Project website

De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) heeft tot doel om het onderzoek op het gebied van artesliteratuur te stimuleren en artesteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Artesteksten zijn geschriften die een nuttig en instructief doel beogen. Bijvoorbeeld: teksten met recepten, teksten over chirurgie, magie, astrologie en alchemie.